O projekte

Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom záchrany národnej kultúrnej pamiatky – sušiarne liečivých rastlín, lesných plodín a ovocia z druhej polovice 30. rokov 20. storočia situovanej v meste Hanušovce nad Topľou. Ide o technicky významnú stavbu s dômyselným systémom sušenia a prúdenia vzduchu. Vzácna pamiatka sa zachovala po miestnom židovskom podnikateľovi Alexandrovi Wohlovi, ktorý sušené byliny vyvážal do českých a švajčiarskych farmaceutických firiem. Napriek tomu, že išlo o unikátnu stavbu a obchod prosperoval, sušiareň postihol neľahký osud. Všetko to začalo druhou svetovou vojnou a malo svoje pokračovanie i ďalej. V súčasnosti budova chátra a ak sa nezačne konať dlho už nevydrží.

Hlavným cieľom združenia je záchrana a rekonštrukcia sušiarne a jej následná prevádzka s vytvorením priestoru pre podporu a rozvoj miestneho trhu kvalitnými liečivými rastlinami, lesnými plodinami, sušeným ovocím a inými bylinnými produktami. Taktiež by sme radi vytvorili priestor pre podporu a vzdelávanie detí, mládeže a ostatného obyvateľstva v oblasti pestovania a spracovania liečivých bylín a lesných plodín a ich úlohy v živote človeka.

Prečo považujeme za dôležité zachrániť túto pamiatku?

V prvom rade ide o našu históriu. Tradícia sušenia liečivých bylín v Hanušovciach nad Topľou siaha až do roku 1875 ku Floriánovi Schulzovi, židovskému podnikateľovi. Bolo by dobré na danú tradíciu nadviazať i v dnešnej dobe, kedy často zabúdame na tradičné hodnoty, žijeme rýchlo a v strese a neraz nás vďaka tomu navštívia i rôzne choroby. Návrat k tradíciám a prírode môže priniesť nielen dobrý pocit, ale i mnoho ďalších benefitov. Ďalším nemenej významným faktom je to, že ide o poslednú pamiatku po židoch v našom meste. Židia tu tvorili významnú časť obyvateľstva a i oni písali históriu Hanušoviec. Zachránou tejto výnimočnej pamiatky si tak uctime našich predkov. Zároveň obnova sušiarne môže byť do budúcnosti vhodným priestorom pre osvetovú činnosť v oblasti využívania prírodných zdrojov so zameraním na kultúrne a historické dedičstvo zberu a spracovania liečivých rastlín a plodín. Taktiež chceme budovať kladný vzťah širšej verejnosti k prírode a k ochrane životného prostredia, propagovať zdravý životný štýl a podporovať obyvateľstvo k zmysluplnému využívaniu voľného času.