Ako pomôcť

Stať sa členom združenia a pomôcť tak nielen členským príspevkom, ale i fyzicky pri záchrane sušiarne.

Darovať finančný prispevok na záchranu sušiarne na účet SK80 0900 0000 0051 6864 9092 (Slovenská sporiteľňa).

Sledovať našu webstránku, facebook, prípadne instagram a zapojiť sa do vyhlásených brigád, prípadne zapožičať potrebný materiál, techniku.

Pomôžete nám aj šírením informácie o zámere záchrany sušiarne vo svojom okolí. Prípadne ak ste z okolia Hanušoviec a máte v rodine pamätníkov, uvítame i bližšie informácie z čias prevádzky sušiarne, či o Alexandrovi Wohlovi a jeho potomkoch.

2% z dane – darovať združeniu 2% z dane.

OZ Vegetabil bolo zaregistrované do zoznamu prijímateľov podielu zo zaplatených daní pre rok 2021. Vďaka tomu sa otvorili nové možnosti podpory záchrany sušiarne. Budeme radi, ak by ste chceli i vy prispieť svojou troškou. A preto nezabudnite na nás myslieť v tomto roku pri daňovom priznaní. Rozhodnite, že 2 resp. 3% z podielu vašich daní pôjdu na záchranu jedinečnej sušiarne liečivých rastín, aby raz mohli byť dvere sušiarne znovu otvorené a aby mohla slúžiť všetkým.

Údaje o nás:

 • IČO: 52753506
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno: Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín
 • Sídlo: Záhradná 183/42, 09431 Hanušovce nad Topľou

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.
 

Tlačivá na stiahnutie:

Zamestnanec

 1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

 Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2022. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.
  Ak požiadate o predĺženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2022. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.
  Ak požiadate o predĺženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. K Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. ku Daňovému priznaniu je potrebné pridať Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činností vystavené neziskovou organizáciou.

Bližšie informácie získate aj na www.rozhodni.sk.
Email: ozvegetabil@gmail.com, Mobil: 0904 195 248