Ako sa stať členom

Záujemcovia o záchranu sušiarne sa môžu prihlásiť u predsedkyne OZ Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín (Zuzana Hrehová – mobil: 0904 195 248, email: zuzana.hrehova@yahoo.co.uk). Pre členstvo v združení je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť členský príspevok za aktuálny rok.

Členský príspevok je 10 Eur na rok.

Záujemcovia o členstvo musia vyplniť a podpísať aj dokument, v ktorom udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR). Dokumenty potrebné pre členstvo v OZ Vegetabil posielajte na adresu: Zuzana Hrehová, Vegetabil – sušiareň liečivých bylín, Záhradná 183/42, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

Dokumenty na prevzatie: