POZVÁNKA NA VÝROČÚ ČLENSKÚ RADU

Srdečne Vás pozývame na výročnú členskú radu občianskeho združenia Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín. Rada sa bude konať 20. januára 2022 o 17:00 v zasadačke MsÚ v Hanušovciach nad Topľou. Oboznámime Vás s činnosťou v roku 2021, budeme schvaľovať rozpočet a plán činností pre rok 2022. Oboznámime tiež o možnostiach finančnej podpory záchrany NKP. Prispieť môžete napríklad i tým, že sa pridáte k nám a stanete sa členom OZ. Pomôžete nám i šírením myšlienky záchrany NKP Sušiareň liečivých rastlín vo svojom okolí. Rovnako uvítame ak máte pamätníkov v okruhu blízkych, ktorí by svojou spomienkou pridali dielik do skladačky historického príbehu...

POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ RADU

Pozývame Vás na výročnú členskú radu občianskeho združenia Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín. Rada prebehne ONLINE 19. januára 2021 o 18:00. Oboznámime Vás s činnosťou v roku 2020, budeme schvaľovať rozpočet a plán činností pre rok 2021. Oboznámime tiež o možnosti venovať 2% z daní. Súčasťou bude i prijatie nových členov. Preto, ak chcete i vy svojou troškou prispieť k záchrane vzácnej sušiarne, neváhajte a pridajte sa k nám. Pomôžete nám však aj šírením informácie o našich snahách vo svojom okolí. Rovnako uvítame ak máte pamätníkov v okruhu blízkych, ktorí by svojou spomienkou pridali dielik do skladačky historického príbehu sušiarne...

Vitajte na stránke venovanej sušiarni liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou

Nájdete tu príbeh vzácnej sušiarne liečivých rastlín od jej vzniku, cez neľahké časy, cez časy kedy bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, no i napriek tomu sme dopustili, aby tak vzácny klenot schátral… až po súčasnosť a opätovné snahy o jej záchranu. Taktiež tu nájdete informácie o možnostiach podpory. Budete mať možnosť spoznať ľudí stojacich za záchranou sušiarne a dôvody, ktoré ich k tomu vedú. Pozývame Vás nateraz na virtuálnu návštevu a veríme, že raz sa budeme môcť stretávať i reálne v zrekonštruovanej sušiarni. Príjemný čas Vám prajeme a ďakujeme za Vašu priazeň.