Napísali o sušiarni

Nové podnety zvyčajne prichádzajú z nového prostredia, ale – kde sa človek narodí, tam necháva svoje srdce

Rozhovor s Mgr. Zuzanou Hrehovou, štatutárkou OZ Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín, Hanušovské noviny, 03/2020

Správy RTVS

Chcú zachrániť sušiareň liečivých bylín

Hlavné správy RTVS, 5.1.2020

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou – Príbeh jednej nezvyčajnej pamiatky

Krajský pamiatkový úrad Prešov, zverejnené: 13. februára 2018, aktualizované: 18. júna 2020

týždeň - iný pohľad na spoločnosť

Sušiareň na korze

Týždeň, 4.2.2018