POZVÁNKA NA VÝROČÚ ČLENSKÚ RADU

Srdečne Vás pozývame na výročnú členskú radu občianskeho združenia Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín. Rada sa bude konať 20. januára 2022 o 17:00 v zasadačke MsÚ v Hanušovciach nad Topľou.

Oboznámime Vás s činnosťou v roku 2021, budeme schvaľovať rozpočet a plán činností pre rok 2022. Oboznámime tiež o možnostiach finančnej podpory záchrany NKP. Prispieť môžete napríklad i tým, že sa pridáte k nám a stanete sa členom OZ. Pomôžete nám i šírením myšlienky záchrany NKP Sušiareň liečivých rastlín vo svojom okolí. Rovnako uvítame ak máte pamätníkov v okruhu blízkych, ktorí by svojou spomienkou pridali dielik do skladačky historického príbehu sušiarne a možno i touto formou pomohli prispieť k šíreniu povedomia, či detailného poznania genius loci miesta.

Bližšie informácie Vám pošleme na vyžiadanie.

Za predsedníctvo OZ: Zuzana Hrehová a Ondrej Glod